SÅDAN BEKÆMPER VI ULIGHED

Min mission er at styrke lighed og at afskaffe fattigdom. Ulighed kan angribes på to måder. Ved at sikre et løft fra bunden og at sænke velstanden i toppen. Begge veje reducerer afstanden mellem top og bund og dermed uligheden.

Fra bunden skal vi afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Ingen skal leve i fattigdom. Vi har et kontanthjælpsloft, som i virkeligheden er et boligstøtteloft. Loftet sender tusindvis af børn og forældre i fattigdom. De falder lige ned igennem til kælderen. Derfor er der brug for et kontanthjælpsgulv, dvs. en nedre grænse, der sikrer, at alle får en garanteret minimumsindkomst, der gør dem i stand til at kunne leve et tåleligt liv. Med det kan vi potentielt afskaffe fattigdom i Danmark. 

Fra toppen skal vi øge skatten på kapital- og aktieindkomster og formueskatten skal stige. Derudover bør der være en skat på boliggevinster, som realiseres ved salg af ejer- og andelsboliger. De blå partier gemmer sig bag det faktum, at vi ganske vist har relativt lige indkomster, men vi har ekstremt ulige formuer. Den balance skal vi tippe og det kan kun gå for langsomt.