DER MANGLER EN SOCIALPOLITISK VISION FOR FOREBYGGELSE AF VOLD

Indsatsen mod vold skal prioriteres meget højere. Vi er bagefter sammenlignet med de andre nordiske lande. Udfordringen er, at vi kun når en brøkdel af de mennesker, især kvinder, som bliver udsat for vold. Den spiral skal vendes og det kræver fokus på forebyggelse, som både når voldsudsatte men også voldsudøvere. Får vi ikke fat i mændene fortsætter problemet for en anden kvinde. Der er brug for ambulante rådgivningstilbud, der tidligt kan forebygge problemer før volden udvikler sig. Det er oplagt at placere dem på kvindekrisecentrene, fordi de har ekspertisen og er allerede i kontakt med mange kvinder både tidligt i processen og som efterværn efter et ophold på et krisecenter. Der er brug for flere tilbud til voldsudøvere rundt om i landet. Sætter vi ind nu og bedre, så kan vi undgå, at vold fortsætter gennem generationer.