EN SIKKER START TIL ALLE BØRN

Svaret på at styrke indsatsen overfor udsatte børn og familier er ikke flere anbringelser eller mere tvang, som Socialdemokratiet har spillet ud med. Tvangsbortadoption er skadeligt og er kun relevant i meget få tilfælde. Vi skal i stedet for tvangsbortadoptioner indføre åben adoption. Det sikrer, at børn kender deres biologiske ophav, som har betydning for deres udvikling.

Lovgivningen i forhold til udsatte børn og unge er på mange måder god nok i dag. Den rummer de vigtige håndtag, der skal til. Vi skal til gengæld sætte meget bedre og tidligere ind. Tidlig indsats er fremtidens velfærdsmotor. Her er der brug for en ny type indsats i dagtilbud og på skolerne. Vi skal lade os inspirere af Sverige, som gennem `elevhälse´ har placeret en socialrådgiver, sundhedsplejerske, specialpædagog og en psykolog ude på hver skole. De sætter ind i det øjeblik, læringen og trivslen daler hos et barn. Det er tidlig indsats. Vi bør desuden have socialrådgivere ude i alle dagtilbud. Samlet set kan vi undgå mange underretninger og meget tidligere stoppe fejludvikling hos børnene. Det vil være den bedste investering.