Danmark mangler en socialpolitisk vision

Socialpolitikken er stort set blevet afløst af beskæftigelsespolitik. Vi skal derfor udvikle en ny socialpolitisk vision. Den består af tre store dele: At bekæmpe ulighed, at styrke velfærden og at få vendt værdidebatten, dvs. at vi får en positiv dialog om alle mennesker; flygtninge, indvandrere, syge, arbejdsløse, mv. Nedenfor ser du mine konkrete mærkesager og forslag. 

Mit ønske er at være udsatte menneskers og socialarbejdernes repræsentant i folketinget

Lighed.jpg

Sådan bekæmper vi ulighed

Min mission er at styrke lighed og at afskaffe fattigdom. Ulighed kan angribes på to måder. Ved at sikre et løft fra bunden og at sænke velstanden i toppen. Begge veje reducerer afstanden mellem top og bund og dermed uligheden.

Kroner ikon.jpg

Afskaf fattigdom i Danmark

Med et kontanthjælpsloft siger vi i dag, hvor meget mennesker maksimalt må leve for. Men vi udbetaler ikke hjælp ud fra, hvad der skal til for, at de kan leve. Det er uholdbart og det skaber fattigdom. Børn falder lige ned igennem til kælderen. Vi skal derfor rive kontanthjælpsloftet ned og bygge et kontanthjælpsgulv.

beskæftigelse.jpg

drej beskæftigelses-området 180 grader

Vi har en vigtig opgave i forhold til at sikre et langt bedre beskæftigelsessystem fremover. Den kamp vil jeg kaste mig ind i, hvis jeg bliver valgt til folketinget.

Barn 10 år.jpg

Børn ned til 10 år skal ikke straffes

Børn og unge skal ikke for en dommer eller fængsles. De har brug for en social indsats. Til gengæld skal den være professionel, velorganiseret og konsekvent – også mht. at inddrage forældrene.

 
skole time.jpg

Folkeskolen er Danmarks fremtid

Hvis vi skal genskabe folkeskolen som den vigtigste demokratiske institution og hvis folkeskolen skal blive mange flere forældres foretrukne valg, så skal vi udvikle folkeskolen i en ny retning. For at forstå i hvilken retning kræver det et historisk rids.

vold forbyggelse.jpg

Vi skal begynde at forebygge vold

Indsatsen mod vold skal prioriteres meget højere. Vi er bagefter sammenlignet med de andre nordiske lande. Udfordringen er, at vi kun når en brøkdel af de mennesker, især kvinder, som bliver udsat for vold.

Dagtilbud.jpg

Dagtilbud skal blive storpolitik

Udfordringerne i dagtilbud handler både om normeringer og kvalitet. Danmark har for tiden historisk dårlige normeringer i dagtilbud. Det kræver flere hænder for, at børnene får en god hverdag og kan udvikle sig i positiv retning. Det kræver også mere veluddannet personale.

sikker start.jpg

En sikker start til alle børn

Svaret på at styrke indsatsen overfor udsatte familier er ikke flere anbringelser eller mere tvang, som Socialdemokratiet har spillet ud med. Tvangsbortadoption er skadeligt og er kun relevant i meget få tilfælde. Vi skal i stedet for tvangsbortadoptioner indføre åben adoption.