DAGTILBUD SKAL BLIVE STORPOLITIK

Udfordringerne i dagtilbud handler både om normeringer og kvalitet. Danmark har for tiden historisk dårlige normeringer i dagtilbud. Det kræver flere hænder for, at børnene får en god hverdag og kan udvikle sig i positiv retning. Det kræver også mere veluddannet personale. Der er brug for 80 procent uddannet pædagoger, så børnene bliver mødt med fagligt engagement. Vi skal have minimumsnormeringer i Danmark. Vi skal sikre 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuen og 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaven. Dagtilbuddene skal blive storpolitik, fordi det gælder de kommende generationer af børn i Danmark.

Skeler vi til et nøglestudie lavet over mange år i Chicago ser vi, hvordan en investering i dagtilbud skaber økonomiske fordele for barnet som voksen. Med en gennemsnitlig pris pr. barn på 6.730 $ (1998 dollars) med deltagelse i 1,5 år, frembragte førskoleprogrammet et samlet afkast til samfundet som helhed på 47.759 $ pr. deltager. Den største fordel var deltagernes øgede indtjeningskapacitet, der forventes fra et højere uddannelsesniveau. De største kategorier af offentlige ydelser var øgede skatteindtægter i forbindelse med højere forventet indtjeningskapacitet (28%), strafferetlige systembesparelser som følge af lavere arrestordrer (28%), besparelser på konkrete omkostninger for ofre for forbrydelser (24%) og besparelser på skolehjælpstjenester (18%). Samlet set blev 7,10 dollar returneret til samfundet som helhed for hver dollar investeret i førskole.

Dette og andre studier viser, at vi skal investere grundigt og gennemtænkt i dagtilbud og ikke som i dag behandle hele området stedmoderligt. Børns trivsel i dagtilbud er for vigtig til, at det reduceres til en kamp om tal for normeringer. Vi skal forrykke diskussionen, så vi på den lange kan sikre gode og sunde forhold til børnene i dagtilbud.