BØRN NED TIL 10 ÅR SKAL IKKE STRAFFES

Børn og unge skal ikke for en dommer eller fængsles. De har brug for en social indsats. Til gengæld skal den være professionel, velorganiseret og konsekvent – også mht. at inddrage forældrene. Vi er lykkes med at nedbringe kriminaliteten i Danmark massivt over de seneste årtier, men ser man lokalt på effekten af indsatsen, så er den fortsat meget svingende.

Der er brug for en ny professionel struktur for kriminalitetsforebyggelse i Danmark. I Albertslund Kommune har man udviklet en model, PRO-modellen, som jeg tror på kan højne indsatsen væsentligt, hvis den implementeres i resten af landet. Den angiver en klar plan for, hvordan der skal sættes ind på flere niveauer og med hvilke faggrupper afhængigt af kriminalitetens karakter. Jeg har været med til at foreslå en ny uddannelse, som specialiserer sig i at udvikle kompetencer til at opbygge og lede sådan en indsats.

Der skal også satses på genoprettende praksis, som har vist gode resultater især i Norge. Det er et mindset, der tidligt udvikler børn og unges evner til konfliktløsning allerede i folkeskolen og som dermed kan forebygge kriminalitet på lang sigt på et nyt og højere niveau. Det vil være den bedste investering.