Niels Christian Barkholt

Folketingskandidat for SF, opstillet i Københavns omegns storkreds.

Niels er uddannet socialrådgiver (1999) og cand.scient.soc. (2007) og har i mere end 20 år beskæftiget sig med socialt arbejde i Danmark og internationalt.

Niels har senest været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening 2012-2018.

Niels er i dag formand for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

I stedet for et kontanthjælpsloft skal vi have et kontanthjælpsgulv

I stedet for et kontanthjælpsloft skal vi have et kontanthjælpsgulv

Jeg har som næstformand i Dansk Socialrådgiverforening været vidne til, at fattigdomsdebatten i Danmark har stået i stampe i alt for mange år. Ja faktisk går det helt tilbage til min tid som socialrådgiver i en kommune, hvor jeg oplevede konsekvenserne af det på nærmeste hold. Det har været et årti med politisk stilstand på et område, hvor konsekvenserne rammer mange borgere hårdt. Medborgere som i forvejen ligger ned. Det kan og må ikke fortsætte endnu et årti.

På venstrefløjen er vi meget enige om, at fattigdom udgør et reelt problem i Danmark. Desværre er den borgerlige fløj ikke enig med os. Til min og andres store frustration. De har gang på gang fejet vores argumenter af bordet med henvisning til, at der slet ikke findes fattigdom i Danmark. Et faktum som adskillelige analyser ellers har konstateret. Så hvorfor er det, at vi ikke kan blive enige?

Jo. Udfordringen består i, at vi ikke taler om det samme, når vi taler om fattigdom. Vi er derfor nødt til at finde et fælles sprog, hvis vi skal komme problemstillingen til livs. Uanset politisk ståsted. For at nå dertil, for at flytte debatten og engagere de borgerlige, er vi på venstrefløjen indledningsvist nødt til at anerkende, at de har ret i to ting. To aspekter, som de gentagne gange har afsporet og lukket debatten med:

1) Fokus på relativ fattigdom siger os ikke direkte noget om graden af absolut fattigdom. Altså i hvilket omfang, mennesker har råd til at få dækket basale behov.

2) Der er enkelte grupper blandt kontanthjælpsmodtagerne, der på papiret er bedre stillet og derfor bør have nok overskud til at kunne leve et tåleligt liv.

Men da de to aspekter og argumenter ikke er retvisende eller generaliserbare for hele problemstillingen og i stedet forplumrer og afsporer os, så skal vi stoppe med at bruge kræfter på dem, da de ingen vegne fører. Vi er i stedet nødt til at engagere os, på tværs af rød og blå blok, i en mere konkret drøftelse af, hvad vi anser for et minimum til at kunne leve et tåleligt liv i Danmark. Det vil være at skifte fokus. For her kan vi så være uenige om, hvad et tåleligt liv indeholder. Hvorvidt der skal være råd til en mobiltelefon, eller måske endda om der skal være råd til basale ting som medicin. Vigtigt er det, at vi tager diskussionen og bliver klare på, hvad et tåleligt liv som minimum indeholder.

Lad os sammen få en debat om, hvor den nedre grænse bør gå. En grænse som står i modsætning til kontanthjælpsloftet, som vi i debatten oftest ender med at fokusere på. Jeg foreslår derfor, at vi etablerer et kontanthjælpsgulv. Et gulv bestående af en nedre økonomisk grænse med afsæt i Rockwool Fondens minimumsbudget, der skal sikre, at ingen familier i Danmark har så lille en indkomst, at de ikke har råd til at leve et tåleligt liv. For først der mener jeg, at vi reelt løfter fattigdomsdebatten og -problemstillingen.

Se første del om kontanthjælpsgulvet i Altinget her: https://www.altinget.dk/artikel/sf-kandidat-det-staar-1-0-til-de-blaa-i-fattigdomsdebatten

DF ofrer kernevelfærd for 750 millioner kr. – til hvilken nytte?

DF ofrer kernevelfærd for 750 millioner kr. – til hvilken nytte?