Niels Christian Barkholt

Folketingskandidat for SF, opstillet i Københavns omegns storkreds.

Niels er uddannet socialrådgiver (1999) og cand.scient.soc. (2007) og har i mere end 20 år beskæftiget sig med socialt arbejde i Danmark og internationalt.

Niels har senest været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening 2012-2018.

Niels er i dag formand for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

DF ofrer kernevelfærd for 750 millioner kr. – til hvilken nytte?

DF ofrer kernevelfærd for 750 millioner kr. – til hvilken nytte?

Den nye finanslovsaftale er fyldt med problemer, som kun vil øge hastigheden på Danmarks  skæve kurs mod medmenneskeligheds-afgrunden. Den bliver solgt som en styrkelse af samfundet, men ridser man bare en smule i lakken, står det klart, at indholdet i den vil føre til det stik modsatte.

Regeringen og DF fremhæver, at aftalen styrker forholdene for pensionisterne. Styrkelsen er dog svær at finde, da den alene byder på et svigt af pensionisterne med en sølle forøgelse af folkepensionen på 78 kr. mere om måneden. Det kan man ikke købe meget livskvalitet for.

Med aftalen manifesterer regeringen og DF én gang for alle deres holdning til udlændinge helt uden omsvøb. Holdninger som de dog forsøger at legitimere ved at pakke dem ind i de vanlige retsfølelsesargumenter: Fremover skal ”kriminelle udlændinge” på tålt ophold og afviste asylansøgere sendes ud på en øde ø. Langt væk fra danskerne, så vi kan føle os trygge. Flertallet af dem er ikke kriminelle. De som er tidligere dømte er for flertallets vedkommende ikke taget for ny kriminalitet efter deres udvisningsdom. De har udstået deres fængselsstraf og er nu på tålt ophold, fordi de af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan sendes hjem til deres hjemland. Ja, der er dertil en lille gruppe, som har begået ny kriminalitet. Det kan og skal vi selvfølgelig ikke acceptere. Men nyeste opgørelser fra 2016 viser, at det af gruppen på 69 personer på tålt ophold udgjorde ca. 1/3. Altså snakker vi om en meget lille gruppe af mennesker, som reelt er utryghedsskabende. Den lille gruppe bruger regeringen og DF som løftestang til at sælge deres plan om at etablere et nyt udrejsecenter på en øde ø. En meget bekostelig plan.

Lad os et kort øjeblik opholde os ved, hvad det koster at etablere sådan et nyt udrejsecenter. Fra aftaleteksten lyder det: ”Der afsættes en reserve på 34 mio. kr. i 2019, 300 mio. kr. i 2020, 200 mio. kr. i 2021 og 225 mio. kr. i 2022 til bl.a. etablering og drift af udrejsecentret samt øget operativ kapacitet til politiets indsats.” Altså lidt over 750 mio. kr. over en periode på fire år. Med denne manøvre smider regeringen og DF altså et utrolig stort pengebeløb ud ad vinduet, som kunne være gået til ren kernevelfærd, hvis vi fastholdt målgruppen i det nuværende udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. Penge som vi kunne få 1.500 flere SOSU-assistenter for til at tage bedre hånd om vores ældre på plejehjemmene og i eget hjem. Eller 1.300 folkeskolelærere, socialrådgivere, sygeplejersker eller politibetjente til at styrke vores daginstitutioner, vores kommunale forvaltninger eller til at skabe øget tryghed i samfundet.

Så hvorfor prioritere projekt øde ø? Jo, for at tjene symbolpolitikken med det målrettede formål at pleje og stimulere fremmedfrygten i befolkningen. Det er jo horribelt. Hvordan kan regeringen selv forsvare det? At bruge et beløb svarende til så mange fagprofessionelle på at afskærme en lille gruppe af mennesker på tålt ophold og afviste asylansøgere. Det er jo det rene vanvid.

Med aftalen om finansloven for 2019 fremhæver regeringen og DF ikke alene en dyster adskillelsespolitik, som vi historisk set skulle have forladt for længst. Aftalen medfører også en massiv og unødvendig forringelse af kernevelfærden i Danmark – for alle borgere på tværs af venstre- og højrefløjen. For dig, for mig og for os alle sammen. Fordi symbolpolitik tydeligvis er vigtigere for regeringen og DF end at sætte ind, der hvor de reelle behov er i Danmark.

Jeg ønsker mig et andet politisk Danmark. Et Danmark, hvor vi bruger pengene ansvarligt. Hvor vi styrker kernevelfærden for alle på tværs af fløje. Jeg ønsker mig et Danmark, hvor vi behandler alle lige og samtidigt tager ordentlig fat om mennesker, når de træder ved siden af loven. Et Danmark hvor vi sætter ind, hvor det giver mening og kan forsvares, og ikke fordi vi tror, vi kan vinde lette stemmer på det.

I stedet for et kontanthjælpsloft skal vi have et kontanthjælpsgulv

I stedet for et kontanthjælpsloft skal vi have et kontanthjælpsgulv

Skal vi fortsætte projektcirkuset i satspuljen?

Skal vi fortsætte projektcirkuset i satspuljen?