Niels Christian Barkholt

Folketingskandidat for SF, opstillet i Københavns omegns storkreds.

Niels er uddannet socialrådgiver (1999) og cand.scient.soc. (2007) og har i mere end 20 år beskæftiget sig med socialt arbejde i Danmark og internationalt.

Niels har senest været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening 2012-2018.

Niels er i dag formand for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Vi skal løse de hjemløses problemer – ikke gøre problemerne større

Vi skal løse de hjemløses problemer – ikke gøre problemerne større

Sidste år vedtog regeringen en lov imod utryghedsskabende ”lejre”, som rettede sig mod tilrejsende romaer og østeuropæere, der slog sig ned i parker, under stationer, mv. Loven gør det muligt at forbyde disse lejre. Det har nu ført til, at man bortviser hjemløse medborgere fra kommunen.

Det er muligvis lykkes regeringen at løse et problem, men de skabte samtidigt et andet. Skal det være praksis at skubbe de hjemløse rundt mellem kommunerne frem for at løse deres problemer?

Ved anklagemyndigheden skal alle behandles lige for loven og nu bliver sagen prøvet. Politiet har fundet, at en hjemløs mand optrådte, så han kunne straffes ud fra denne paragraf.

I dette eksempel bliver definitionen af en ”lejr” vigtig. Ifølge bekendtgørelsen fra Anklagemyndighedens vidensbase forstås følgende som en lejr:

”Ved en lejr forstås i overensstemmelse med almindelig sproglig forståelse, jf. eksempelvis Ordbog over det Danske Sprog, bl.a. et sted under åben himmel, hvor (om)rejsende, omflakkende personer indretter sove- eller hvilepladser. Der skal således være tale om en vis grad af etablering af soveplads eller lignende. Opstilling af en enkelt madras eller sovepose vil i almindelighed ikke i sig selv være tilstrækkelig til at udgøre en lejr i bekendtgørelsens forstand, men hvis sovestedet efter sin indretning bærer præg af at have en mere varig karakter, f.eks. ved opstilling af telt eller hvis der er sat presenning op, kan det efter omstændighederne få karakter af en lejr.” Kilde: https://vidensbasen.anklagemyndigheden.dk/h/6dfa19d8-18cc-47d6-b4c4-3bd07bc15ec0/VB/4066f963-571b-4fe9-9de2-8cfcb1734ec3#ID0E3IAC

Ud fra den definition, så skal den hjemløse mand selvfølgelig have prøvet sin sag, fordi han falder helt udenfor den definition af en ”lejr”, når han sov alene på gaden med sin sovepose.

Ser vi bort fra eksemplet og forholder os til det politisk, så er det helt ude i hampen, at man forsøger at løse et problem omkring hjemløse mennesker ved at forbyde dem adgang til et område. Vi skubber bare problemerne rundt, som flere borgmestre fra København, Frederiksberg, Gentofte og Hvidovre også har reageret på.

Vi skal tage skarpt afstand fra at kriminalisere hjemløse i Danmark. Loven om zoneforbud skal ophæves. Vi skal i stedet for tilrettelægge en ambitiøs socialpolitik. Den eneste måde at løse hjemløshed på er at garantere alle en bolig. Tager regeringen ikke hånd om hjemløsheden, så bliver resultatet af deres tryghedsskabende lov, at livet for de allermest udsatte mennesker bliver endnu mere utrygt.

På billedet: Til demonstration og fakkeloptog den 8. november, hvor rigtig mange mennesker mødte frem for at vise deres støtte.

Vi skal gøre op med frygtens politik

Vi skal gøre op med frygtens politik

Det er ikke et spørgsmål om kultur - det er vold og omsorgssvigt

Det er ikke et spørgsmål om kultur - det er vold og omsorgssvigt