Niels Christian Barkholt

Folketingskandidat for SF, opstillet i Københavns omegns storkreds.

Niels er uddannet socialrådgiver (1999) og cand.scient.soc. (2007) og har i mere end 20 år beskæftiget sig med socialt arbejde i Danmark og internationalt.

Niels har senest været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening 2012-2018.

Niels er i dag formand for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Det er ikke et spørgsmål om kultur - det er vold og omsorgssvigt

Det er ikke et spørgsmål om kultur - det er vold og omsorgssvigt

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil forbyde læger at medvirke til at rekonstruere jomfruhinder. Hun sendte i går et lovforslag i høring, der skal straffe klinikker, der udfører sådanne indgreb, med bøder.

Jeg mener, at vi skylder disse kvinder meget mere end blot et forbud. For det kan koste dem livet og de står alene med den skam, de trusler og den vold, der følger med.

Politikerne er nødt til at handle på flere niveauer. De er nødt til at skabe rum og ressourcer til at hjælpe kvinderne og familierne. For har vi sagt A må vi også sige B. Et forbud er kun et skridt på vejen. Vi er nødt til at hjælpe hele vejen rundt.

Jeg er derfor glad for, at vi har eksperter som Halima El Abassi til at hjælpe og gøre os klogere på problemerne. Lad os handle efter det, ikke kun lytte til det.

Der foregår allerede meget godt arbejde. Etnisk Ung yder rådgivning og RED Safehouse giver unge kvinder sikkerhed, når de flygter.

Men vi er langt fra i mål. Der er brug for flere forebyggende tiltag. Seksualundervisningen i skolerne skal være obligatorisk på læreruddannelsen. I dag er det blot et tilvalgsfag. Det er så vigtigt.

Der skal foregå en vigtig holdningsændring blandt forældrene fx i mødet med en socialrådgiver på jobcentre og i familieafdelinger, etc. Vi skal smide berøringsangsten væk og italesætte tabuer såsom mødom, seksualitet og grænser for, hvad unge må og ikke må. Vi forklarer mange ting med, at det nok er deres kultur. Det er det ikke. Det er vold og omsorgssvigt.

Udfordringen ligger i, at hvis vi ikke berører det og hvis vi ikke fortæller om, at det er et problem for pigerne, så kommer vi til at understøtte disse værdier. Værdien om at kvinder skal være jomfru ved bryllupsnatten. Den værdi opretholdes af mange unge kvinder selv og deres mødre. Derfor er det så vigtigt, vi tør tage det op. Det kræver uddannelse og at man tager opgaven og fagligheden på sig.

Vi skal løse de hjemløses problemer – ikke gøre problemerne større

Vi skal løse de hjemløses problemer – ikke gøre problemerne større

Sæt det lange lys på

Sæt det lange lys på