Niels Christian Barkholt

Folketingskandidat for SF, opstillet i Københavns omegns storkreds.

Niels er uddannet socialrådgiver (1999) og cand.scient.soc. (2007) og har i mere end 20 år beskæftiget sig med socialt arbejde i Danmark og internationalt.

Niels har senest været næstformand i Dansk Socialrådgiverforening 2012-2018.

Niels er i dag formand for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Skal vi fortsætte projektcirkuset i satspuljen?

Skal vi fortsætte projektcirkuset i satspuljen?

Lige nu er satspuljen truet og det har udviklet sig til en usund kamp mellem at tilgodese bestemte målgrupper.

Hvis vi friholder pensionisterne og for den sags skyld de arbejdsløse, så deres overførselsindkomst følger den almindelige lønudvikling igen, så burde der jo stadigt være i omegnen af 15 mia. kr. om året med mindre vi regulerer med tilbagevirkende kraft.

Her er det så spørgsmålet, om vi skal fortsætte dette projektcirkus, der giver partier og enkeltstående politikere en mulighed for at ride deres kæphest og få x antal millioner til deres hjertesag?

Problemet her er, at der er en tendens til at pengene forsvinder op i den blå luft eller som varm politisk luft, der kan sende en ballon til vejrs, men som snart synker til jorden igen, når den er ude af syne.

Vi har brug for udvikling og enkeltindsatser, det er helt sikkert, men kernedriften lider og er en af grundene til, at vi år efter år må sætte et satspulje-plaster på såret.

Et problem er altså, at puljen har overtaget en hel del driftsopgaver, som burde stå på Finansloven.

Et andet problem er, at projektmidler der bliver afsat til at forbedre indsatsen overfor udsatte grupper ikke bør være så høje, at projekterne ikke kan forankres bagefter. Hvis vi laver projekter for 15,6 mia. kr. (i 2018 fordelt på 650 projekter) og alt det skal forankres bagefter, så bliver indsatsen voldsom dyr.

Et tredje problem, som ofte har været kritiseret er, at der ikke evalueres ordentligt på projekterne og at den viden så ikke bliver valideret ind i øvrige aktiviteter. Brænder vi bare mange penge af på enkeltstående projekter, så løfter vi ikke kernedriften, men udhuler den og vi styrker ikke den strategiske udvikling.

Spørgsmålet er, om vi ikke i stedet for skal skabe en national investeringsfond for bæredygtig social udvikling, hvor pengene skal betales tilbage over mange år (som boliglån) alt efter som man høster gevinsten ved at få flere i arbejde, flere til at blive selvhjulpne, at flere får en bedre barndom, etc.

Jeg mener, vi skal gøre kommunerne meget bedre i stand til at investere. Og jeg tror på det også vil fremme en vidensbaseret tilgang, fordi vi bliver mere optaget af hvad der virker. På den måde får vi det lange blik på i socialpolitikken frem for den årlige kostumefest.

DF ofrer kernevelfærd for 750 millioner kr. – til hvilken nytte?

DF ofrer kernevelfærd for 750 millioner kr. – til hvilken nytte?

Vi skal gøre op med frygtens politik

Vi skal gøre op med frygtens politik