Artikler


4 personer holder et tale skilt.jpg

Venstrefløjen skal skabe en diskussion om, hvad det koster at leve et tåleligt liv. Ellers vil det fortsat være de borgerlige, der har førerpositionen i debatten om fattigdom.

64.500 børn lever i fattigdom. Sådan lød konklusionen på en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i begyndelsen af december 2018.

Fold står på gulv.jpg

Med den stigende fattigdom er der brug for et supplement til den relative fattigdomsgrænse. Vi bør indføre et kontanthjælpsgulv, der sætter en grænse for, hvor lidt en familie kan få udbetalt.

Om lidt er der valg, og alt tyder på, at det vil føre til et systemskifte. I SF tror vi på, at regeringsskiftet vil få afgørende betydning for nogle af de mest udsatte danskere.

barn-og-vold.jpg

Lad os stoppe vold i familien. Hvorfor investerer vi ikke i forebyggelse af vold i nære relationer i Danmark? Vi kan undgå megen lidelse og spare store summer i mange år fremover

Sammen med Susanne Nour Magnusson, direktør i Askov Fonden, Dialog Mod Vold, har jeg skrevet denne kronik, som udkom i Politiken den 16. marts 2019. Kronikken beskriver det store potentiale i, at vi omstiller indsatsen til at forebygge vold. Der ses store lavt hængende frugter, hvis indsatsen bliver organiseret og prioriteret anderledes.

 
en hånd i forbinding.jpg

Nedskæringer i sundhedsplejen er en katastrofe for de udsatte børn

Alle børn taber, når der ikke tages godt nok hånd om familien efter fødslen, men de, der især bliver ramt, er de udsatte familier. Vi skubber en regning foran os, som ender med at blive meget dyrere.

skoleboernkronik.jpg

Der er noget ravruskende galt, når så mange børn har det dårligt mentalt

Flere og flere børn får psykiske problemer. Vi er nødt til at indrette skoler og daginstitutioner, så vi ikke først ser dem, når det går helt galt, og i stedet sikre alle børns mentale sundhed.

En dreng kigger på en anden dreng som græder i troppe gangen.jpg

En ambitiøs tidlig indsats betaler sig

Det er et stort og vigtigt arbejde at skræddersy niveauerne i den tidlige indsats, men det er samtidig den bedste investering i et længere perspektiv, fordi en tidlig indsats skaber kontinuitet for familier og sætter fokus på forandring, skriver Niels Christian Barkholt, folketingskandidat for SF i Københavns Omegn.

 
Dreng går på vej.jpg

Regeringen og DF sender fattige børn direkte i kriminalitetsskole

Dansk Folkeparti og regeringen forsøger at sulte en stor befolkningsgruppe ud af landet. Det er sygt, det er umenneskeligt, og det kommer til at koste os alle dyrt i fremtiden.

4k-wallpaper-adorable-blur-1148998.jpg

en livlig fantasi

Børn har ikke godt af at opleve fattigdom, som CEPOS’ Martin Ågerup tror.

mand sidder i fængsel.jpg

HVIS VI FORTSÆTTER MED AT STRAFFE EFTER UDSTÅET STRAF, SÅ AFVIKLER VI IKKE PARALLELSAMFUND, MEN DANNER GROBUND FOR DEM...

Denne artikel behandler temaet ”parallelsamfund” og regeringens udspil til en såkaldt ”ghettoplan”. Artiklen argumenterer fra forskellige perspektiver, hvorfor regeringens forslag ikke vil løse sociale problemer, men faktisk bare skabe flere af dem. Artiklen rummer konkrete bud på iøjefaldende alternative løsningsforslag.

 
 
Blind leder blind illustration

VEJEN TIL NY STYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Styring af velfærd i den offentlige sektor er den næststørste udfordring i Danmark efter klimaet. Denne artikel går ind i kompleksiteten og anviser veje til, hvordan vi er nødt til – for at undgå at falde ud over en kant – at udvikle den offentlige sektor i en ny retning i årene, der kommer.

folk holder hinandens armled.jpg

VI TALER SOM BESATTE OM FÆLLESSKABET, MEN VI HAR ALLEREDE MISTET DET.

Der er næppe nogen, der har svaret på, hvordan fællesskabet eller nærmere fællesskaberne vil tegne sig om 5-10-20 år, men vi taler som besatte om det lige nu. Vi taler formentlig om det, fordi vi føler, vi er ved at miste det. Virkeligheden er imidlertid, at fællesskabet er gået tabt.